KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học của Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm và  kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2019 - 2020, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, Thư viện trường tiểu học Ngô Thì Nhậm xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

 PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGÔ THÌ NHẬM                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Số:   05 /KH-NTN                                                                                  Kon Tum, ngày 19 tháng 04 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2020

 

Thực hiện Công văn số 454/SGDĐT ngày 15/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục.     

Thực hiện công văn số 290/PGD&ĐT-CMTH ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT TP Kon Tum về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học của Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm và  kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2019 - 2020, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, Thư viện trường tiểu học Ngô Thì Nhậm xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học của học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

Chủ đề ngày sách Việt Nam năm 2020: “Đọc sách online – Không đến trường nhưng không dừng học - Không dừng đọc”

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 sẽ có hoạt động chính sau đây:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị về Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam, mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19 qua hệ thống SMS, Zalo của đơn vị.

- Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh; tổ chức hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin và kĩ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Tổ chức Đố vui để học với nội dung chủ yếu xoay quanh sách về nhân vật lịch sử Việt Nam có trong Thư viện.

- Vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo, youtube...) để tham gia các câu lạc bộ đọc sách; truy cập và khai thác các kho tài nguyên điện tử để tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến, hoặc đăng ký để tải về đọc trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu và công việc.

- Khuyến khích cha mẹ học sinh đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử,...); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi.

- Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình quyên góp sách hỗ trợ cho thư viện nhà trường và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.\

- Khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc năm 2020” (Theo Công văn 273/SGDĐT-GDTrH, ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum năm 2020) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp phần phát triển văn hoá đọc, rèn luyện kỹ năng đọc và học suốt đời theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

2. Hình thức: Tuyên truyền trên website nhà trường

Thư viện trường tiểu học Ngô Thì Nhậm chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung và phối hợp với nhân viên phụ trách Công nghệ thông tin, giáo viên chủ nhiệm để phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và tất cả các em học sinh nhà trường.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Các hoạt động tuyên truyền Ngày sách Việt Nam năm 2020 được tăng tải trên website nhà trường từ ngày 20  đến ngày 25 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm:  Tại địa chỉ trang website ngothinham.kontumcity.edu.vn

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với bộ phận thư viện:

- Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp với Ban CNTT nhằm triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

2. Đối với nhân viên phụ trách Công nghệ thông tin

- Đăng tải, cập nhật toàn bộ thông tin liên quan đến kế hoạch và các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 lên website của nhà trường đầy đủ và đúng thời gian quy định.

- Hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh truy cập, tìm hiểu.

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

- Hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh truy cập địa chỉ website của nhà trường để nắm các nội dung liên quan.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020" của Trường TH Ngô Thì Nhậm. Đề  nghị các khối, lớp hưởng ứng và tham gia tích cực, đúng các nội dung yêu cầu đề ra. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc phản ảnh về BGH nhà trường để thống nhất biện pháp thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ CM (t/h)

- Lưu VP, CM, TV                                                                                                                                                      (đã kí)

 

                                                                                                                    Võ Thị Yến

 

                                                         

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Bài viết liên quan