LỜI KÊU GỌI ĐỌC SÁCH

Các bạn thân mến! Mỗi quốc gia chỉ có thể phát triển khi lấy dân trí của người dân làm gốc. Mỗi trường học đạt chuẩn khi các học sinh trong trường học ấy là những học sinh có tri thức, có văn hóa. Sự nghiệp nâng cao kiến thức cho học sinh  chỉ có thể thành toàn khi được bắt nguồn từ sự học và việc đọc của mỗi bạn học sinh.

Nói chung bản chất của việc đọc sách chính là tự học. Những quyển sách chính là người thầy, người bạn học với những giá trị vượt không gian và thời gian dành cho mỗi người. Những quyển sách chứa đựng túi khôn của nhân loại, những tri thức nền tảng, những học thuyết lẫy lừng hay đơn giản chỉ là một áng văn hay, một câu chuyện đẹp… tất cả đều là những viên gạch xây nên một con người, một gia đình, và từ những tế bào nhỏ bé nhất này, hình thành nên một xã hội rộng lớn với những giá trị tốt đẹp nhất.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bênh Covid – 19 hiện nay, các em học sinh phải ở nhà. Với phương châm “không đến trường nhưng không ngừng học”, thời gian này các em nên tự học và đọc sách là cách tự học tốt nhất. điều này càng Khẳng định lại vai trò của sách, tìm đường đi cho văn hóa đọc là việc làm vô cùng cần thiết và cấp bách lúc này. vậy nên, nhân ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020, thư viện trường TH Ngô Thì Nhậm kêu gọi tất cả cán bộ giáo viên nhân viên và toàn thể học sinh hãy đọc sách, giữ gìn văn hóa đọc.../.

Bài viết liên quan