21/04/17  Thông báo giấy mời  137
Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2017 trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm tổ chức ngày Hội đọc sách năm 2017.