06/09/18  Tin nhà trường  18
Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm long trọng tổ chức buổi lễ Khai giảng năm học 2018-2019
 11/05/18  Tin nhà trường  34
Thuyết minh kèm theo Thông tư 61
 11/05/18  Tin nhà trường  47
Công khai theo Thông tư 61 - năm 2017
 11/05/18  Tin nhà trường  30
Mẫu công khai tài sản - QĐ 115 - năm 2017
 11/05/18  Tin nhà trường  35
Công khai theo mẫu TT 09. biểu số 3