CÔNG TY HONDA VIỆT NAM TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 22/10/2018 trường TH Ngô Thì Nhậm tổ chức trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2018-2019 do công ty Honda Việt Nam tài trợ

Bài viết liên quan