Tập huấn chuyên môn chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu h

Thực hiện chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về việc triển khai tập huấn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong phân môn Đạo đức năm học 2017-2018. Ngày 17/8/2017, Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm thành phố Kon Tum đã tổ chức buổi tập huấn chuyên môn chuyên đề "Nâng cao ...

Ngày 17/8/2017, Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm thành phố Kon Tum đã tổ chức buổi tập huấn chuyên môn chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học qua dạy học môn Đạo đức" và chuyên đề " Thiết kế bài dạy Môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh".  Về dự buổi tập huấn có tất cả CB-GV trong trường tham dự
Một số hình ảnh buổi tập huấn

 

Bài viết liên quan