TẬP HUẤN RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THEO THÔNG TƯ 22/TT-BGD&ĐT

Nhăm mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về việc xây dựng đề kiểm tra định kì.

         Nhăm mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về việc xây dựng đề kiểm tra định kì. Thống nhất nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận. Hỗ trợ cho cán bộ quản lý các giáo viên tiểu học về thực hiện xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì đối với các môn học.

          Chiều ngày 23 tháng 02 năm 2017 trường TH Ngô Thì Nhậm tổ chức tập huấn việc ra đề kiểm tra định kì đối với các môn học tại các thời điểm theo quy định trong Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá HS tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, Bộ GD&ĐT. 

 

      Đồng chí Nguyễn Lê Tường Vy - P.Hiệu trưởng nhà trường triển khai tập huấn ra đề kiểm tra Môn Tiếng Việt

                                 Các đồng chí GV thảo luận thực hành ra đề kiểm tra định kì Môn Tiếng Việt