Tổ chức chuyên đề trường

Chuyên đề trường Ngày 18/9/2018 

Ngày 18/9/2018 trường TH Ngô Thì Nhậm tổ chức chuyên đề trường với nội dung " Ứng dụng CNTT vào dạy học để phát triển năng lực người học" do tổ khối 4 thực hiện.

Bài viết liên quan