TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

Ngày 22/10/2018 trường TH Ngô Thì Nhậm tổ chức buổi ngoại khóa hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2018

Bài viết liên quan